top of page
Ara
  • Av. İlhan Subaşı

SENETTE (BONODA) ÇİFT İMZA BULUNMASI

Türk Ticaret Kanunu, senette(bono) keşidecinin(düzenleyen) imzasının bulunmasını zorunlu unsur olarak aramıştır. Ancak; uygulamada senette çift imzanın bulunduğuna sıklıkla rastlarız. Peki, çift imza veya tek imza bulunan senetlerin geçerlilik durumları nedir? Bu sorunun cevabını gerçek ve tüzel kişiler açsından ayrı ayrı cevaplamak gerekir.


GERÇEK KİŞİLER

Gerçek kişiler tarafından düzenlenen senette tek imzanın bulunması senedin geçerli olması açısından yeterlidir. Senet üzerinde çift imzanın bulunması halinde ise keşidecinin senede attığı çift imza, tek imza atılarak düzenlenen senet gibi geçerlidir. Ancak; senede atılan ikinci imza, keşidecinin dışında başka birine ait ise aval(kefil) hükmünde olacaktır. Aval, kişiyi alacaklıya karşı kefil gibi keşideciyle birlikte sorumla hale getirir. Dolayısıyla, senette bulunan çift imzanın farklı kişilere ait olması halinde alacaklı, keşideciye müracaat edebileceği gibi aval(kefil) verene de müracaat edebilecektir.


TÜZEL KİŞİLER

Tüzel kişilerin temsile yetkili organları tarafından düzenlenen senetlerde bulunan çift imza bazı durumlarda farklılık arz etmektedir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu, Limited şirketlerinde şirket müdürleri özel bir yetkiye gerek olmaksızın senet(bono) düzenleyebilirler. Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde yönetim kurulu üyelerinden birine özel olarak yetki verilmedikçe veya yönetim kurulu tek üyeden oluşmuyorsa temsilde çift imza kuralı geçerlidir. Bu nedenle; Anonim şirket, senet düzenleyerek borç altına girecekse senedin, temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanması gerekecektir. Aksi durumda senette bulunan kişinin şahsi sorumluluğu söz konusu olacaktır. Şirketi temsile yetkili bir kişinin belirlenmiş olması durumunda senede atılan çift imza bazı hallerde farklılık arz etmektedir. Şöyle ki; şirket kaşesinin dışına taşmadan senede atılan tek veya çift imza, yalnızca şirketi borçlu hale getirir. Ancak; senede atılan ikinci imza şirket kaşesinin dışına atılırsa aval(kefil) hükmünde kabul edilir. Bu da şirketi temsile yetkili kişiyi, şirketle beraber borçlu hale getirir.

Yargıtay 12.HD E. 2015/29877 K. 2016/6683 sayılı kararında bu durumu şu şekilde değerlendirmiştir; ‘’TTK’nın 776/1-g maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıması için ‘senedi tanzim edenin imzasını’ ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak öngörülmemiştir. TTK’nın 778 maddesi göndermesiyle bonolar(senet) hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 678. Maddesi gereğince şirket yetkilisinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine TTK‘nın 778. Maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 701 ve 702. maddeleri gereğince, keşideci dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır.


Av. İlhan SUBAŞI & Stj. Av. Aziz BEŞALTI


241 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page